عنوان : تقویم آموزشی دانشگاه سال تحصیلی 97-96
کد خبر : ۴۲۲۱۳
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ 
ساعت : ۱۳:۴۰:۴۰

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

تقويم آموزشي دانشگاه سال تحصيلي 97-96

تقويم نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

انتخاب واحد اینترنتی از 96/6/11لغایت 96/6/16

صدور تأییدیه انتخاب واحد  از 96/6/11لغایت 96/6/22

شروع نیمسال تحصیلی و آغاز کلاسها 96/6/20

زمان حذف و اضافه 96/7/4و96/7/5

ضمناً انتخاب واحد حضوری طبق حروف الفبا به شرح ذیل می باشد .

حروف الف تا ش 12-8 و 14:30-13   دوشنبه 96/7/10

حروف ص تا ی 12-8 و 14:30-13   سه شنبه 96/7/11

صدور تأییدیه انتخاب واحد پس از حذف و اضافه از 96/7/1لغایت 96/7/12

حذف اضطراری تا 96/9/14

پایان کلاسها 96/10/13

زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال تا 96/10/28


تقويم نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

                           انتخاب واحد اینترنتی از 96/10/30لغایت 96/11/5

                       صدورتأییدیه انتخاب واحد  از 96/10/30لغایت 96/11/11

                              شروع نیمسال تحصیلی و آغاز کلاسها 96/11/7

                                   زمان حذف و اضافه 96/11/16و 96/11/17

        صدورتأییدیه انتخاب واحد پس از حذف و اضافه از 96/11/16لغایت 96/11/17

                                            حذف اضطراری تا 97/2/26

                                                پایان کلاسها 97/3/24

                                 زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال تا 97/4/7

تاریخ بروز رسانی: 1396/04/10


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0