عنوان : بازدید تیم ارزیاب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی از دانشكده پرستاری و مامایی اهواز
کد خبر : ۵۵۸۳۹
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ 
ساعت : ۱۳:۴۶:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

AJUMS_arm       
             
     

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی اهواز، طبق برنامه زمانبندی شده تیم ارزیاب وازارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی استانداردهای اعتبار بخشی در روزچهارشنبه مورخ 24 آذرماه سال 95 از این دانشکده بازدید نمودند .                      

دکتر عابدی رییس دانشکده ضمن عرض خیر مقدم به ارزیابان محترم در خصوص اهداف مرکز و همچنین اقدامات انجام شده جهت ارتقای کیفیت خدمات و اجرای استانداردهای بهبود کیفیت توضیحاتی را بیان نمودند .

در ادامه تیم ارزیابی به همراه رییس دانشکده ، معاون آموزشی دانشکده و نمایندگان EDC  از قسمت های مختلف دانشکده بازدید نمودند و وضعیت واحدها را مورد ارزیابی قرار دادند.


 
Visitors assessment
 Visitors assessment1      Visitors assessment2
 Visitors assessment3      Visitors assessment4
 Visitors assessment5      Visitors assessment6

نمایش تعداد بازدیدها : 301

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0