عنوان : انتصاب
کد خبر : ۶۸۷۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۹:۰:۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

Arm

 به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی ، دکتر ایرج نظری رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، طی حکمی دکتر سیمین جهانی را به عنوان مدیرگروه آموزشی داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اهواز منصوب کرد .
متن حکم انتصاب به شرح ذیل می باشد :

سرکار خانم دکتر سیمین جهانی
عضو محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
با سلام و احترام،
به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه و رئیس محترم دانشکده پرستاری و مامایی، سرکارعالی را به مدت دو سال به عنوان «مدیرگروه آموزشی داخلی جراحی » منصوب می¬نمایم تا زير نظر ریاست آن دانشكده با شرح وظایف ذیل فعالیت نمایید:
1- ابلاغ برنامه‌های اجرایی و تکالیف عمومی اعضاء هیأت علمی اعم از آموزشی (نظری ـ عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضاء هیأت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن؛
2- تهیه برنامه عملیاتی به منظور اجرای بهینه وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم¬سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده؛
3- مشارکت فعال با مجموعه دانشکده در برنامه¬های ارزیابی عملکرد، اعتباربخشی مؤسسه¬ای و اعتباربخشی بین¬الملل دانشگاه
4- نیازسنجی و پیشنهاد اولویت برای تأمین کادر هیأت علمی و کارشناسان مورد نیاز گروه با چشم¬انداز 10 ساله؛
5- تجدیدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفت¬ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه‌ها به مراجع ذیربط؛
6- قرار دادن کوریکولوم رشته¬های تحصیلی قابل ارائه توسط گروه آموزشی، در اختیار اعضاء هیأت علمی و دانشجویان؛
7- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، پژوهشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا؛
8- ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوباتی ابلاغی از سوی رییس دانشکده به اعضاء هیأت علمی گروه؛
9- اهتمام به اجرای طرح ارزشیابی درونی و همکاری با EDO دانشکده برای تحقق هدف¬های آن؛
10- پیشنهاد نیازهای گروه به منابع مورد نیاز اجرای برنامه¬ها – اعم از انسانی، فیزیکی (فضای آموزشی پژوهشی، تجهیزاتی و ...) و مالی - به رئیس دانشکده؛
11- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده؛
12- پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه - راساً یا با همکاری گروه‌های دیگر - آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشکده؛
13- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.
پیروزی روزافزون شما را در انجام مسئولیت مهمی که بر عهده گرفته اید، از خداوند بزرگ خواستارم.
                                                                                          دکتر ایرج نظری
                                                                                           رییس دانشگاه

نمایش تعداد بازدیدها : 60

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0