عنوان : برگزاری سمینار دفاع از پروپوزال های دانشجویان فعال در كمیته تحقیقات دانشجویی
کد خبر : ۶۲۹۱۱
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ 
ساعت : ۱۱:۲۳:۱۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰به گزارش خانم پروین قزلباش کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی اهواز، سمینار دفاع از پروپوزال با موضوعات ذیل برگزار گردید.

1-     بررسی تاثیر عصاره گیاه شاهدانه بردردهای کولیکی نوزادان (کوثر شهرویی )

2-      بررسی ار تباط بین کیفیت زندگی و اختلال خواب بیماران سرطانی تحت رادیوتراپی در بیمارستان بقایی شهر اهواز در سال 1396 ( زینب پاکیزه )

3-      بررسی شیوع دیسمنوره و نوع داروهای مصرفی در بین دختران دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1396 ( معصومه حزبئی پور )

4-      بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر استرس شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز ( ندا براجعه )

5-      تاثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر پذیرش رژیم درمانی بیماران تحت درمان با همودیالیز ( پریسا باسره )

در پایان سمینار طرح پژوهشی  سرکارخانم کوثر شهرویی دانشجوی کارشناسی مامایی تحت عنوان : " بررسی تاثیر عصاره گیاه شاهدانه بردردهای کولیکی نوزادان"  به عنوان طرح برتر انتخاب و با اهدای لوح از ایشان  تقدیر بعمل آمد .
Seminar  Seminar1 

نمایش تعداد بازدیدها : 309

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0