عنوان : تقویم آموزشی سال تحصیلی 97/98
کد خبر : ۷۲۱۰۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ 
ساعت : ۱۸:۵۵:۵۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

نیمسال اول سال تحصیلی 97/98

فرایند

زمان

ثبت برنامه کلاسی و امتحانات توسط آموزش دانشکده در سامانه سما

97/6/16

انتخاب واحد اینترنتی

97/6/17 لغایت 97/6/23

شروع سال تحصیلی و آغاز کلاسها و برنامه های آموزشی

از 97/6/24

صدور تأییدیه انتخاب واحد

از 97/6/17 لغایت 97/7/4

زمان حذف و اضافه

از 97/7/10 لغایت 97/7/11

صدور تأییدیه انتخاب واحد پس از حذف و اضافه

از سه شنبه 97/7/10 لغایت 97/7/11

حذف اضطراری

تا 97/9/24

پایان کلاسها (پایان 17 هفته آموزشی)

97/10/15

زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال

تا پنج شنبه 97/11/4

 

 نیمسال دوم سال تحصیلی 97/98             

فرایند

زمان

ثبت برنامه کلاسی و امتحانات توسط آموزش دانشکده در سامانه سما

تا 97/11/4

انتخاب واحد اینترنتی

از 97/11/6 تا 97/11/12

صدور تأییدیه انتخاب واحد

از 97/11/6 تا 97/11/12

شروع سال تحصیلی و آغاز کلاسها و برنامه های آموزشی

از 97/11/13

حذف و اضافه

دوشنبه 97/11/29 تا سه شنبه 97/11/30

صدور تأییدیه انتخاب واحد پس از حذف و اضافه

از دوشنبه 97/11/29 تا سه شنبه 97/11/30

حذف اضطراری

98/2/24

پایان کلاسها

98/3/22

زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال

تا چهارشنبه 98/4/12

                            
                                                                                                                                                                               تاریخ بروز رسانی:97/05/26

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0