/  2
رو عنوان : در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید
عنوان : انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته پرستاری
کد خبر : ۷۴۶۵۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ 
ساعت : ۱۰:۵۶:۳۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، انتخابات انجمن علمی پرستاری در روز سه شنبه 13 آذر ماه در ساعت 10 تا 12 در طبقه اول داشکده به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید. انتخابات پس از معرفی کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی انجمن و اعلام برنامه های آتی آنان انجام گرفت. از مجموع آرا ماخوذه آقایان سینا دارابی نژاد، محمد ساعدی، مصیب نوروزی، محمد بیگدلی شاملو و محمد رسول کارگر به عنوان اعضای اصلی/دبیر انجمن علمی پرستاری و آقای محمدرضا سعیدی مجد و خانم فاطمه باغبانی پور به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.


تعداد بازدید : 80

بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0