رو عنوان : قابل توجه کلیه دانشجویان
عنوان : الزام همراه داشتن كارت ورود به جلسه و بررسی وضعیت شهریه
کد خبر : ۷۴۹۴۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ 
ساعت : ۹:۴:۵۷
منبع خبر : روابط عمومی

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0