/  2
عنوان : برگزاری كارگاه انتقال دانش در دانشكده پرستاری و مامایی اهواز روز جمعه 7دی ماه 1397
کد خبر : ۷۴۹۴۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ 
ساعت : ۹:۱۶:۶

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

به گزارش روابط عمومی دانشکده کارگاه انتقال دانش با حضور دکتر محمدعلی چراغی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر کوروش زارع از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دانشجویان دکترای پرستاری در سالن جلسات در روز جمعه 7 دی ماه برگزار گردید.

در این کارگاه دانشجویان با مفاهیم عمده انتقال دانش شامل شناخت اولویتها، تولید دانش، انتقال و انتشار خبر مرتبط با دانش بصورت عملی آشنا شدند. شرکت کنندگان تجارب خود را در قالب ابزار مورد نظر ارایه دادند و سپس به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداخته اند.

این کارگاه از ساعت 8 صبح تا 2 بعد اظهر به طول انجامید.


تعداد بازدید : 142

بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0