/  3
عنوان : در روز جهانی ماما، ماماهای نمونه دانشگاه معرفی شدند
کد خبر : ۷۶۷۳۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ 
ساعت : ۱۱:۳۳:۱۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سازمان بهداشت جهانی پنجم ماه می را به عنوان روز جهانی ماما معرفی کرده است. در سال جاری این روز مصادف با 15 اردیبهشت ماه بود. به گزارش روابط عمومی دانشکده به مناسبت این روز دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده به عنوان مامای نمونه معرفی شدند. سرکار خانم دکتر سیمین منتظری به عنوان مامای نمونه منتخب دانشگاه در حوزه آموزش و سرکار خانم سمیه انصاری به عنوان مامای نمونه گروه مامایی معرفی شدند. بدین وسیله این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک عرض می نماییم.


تعداد بازدید : 31

بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0