رو عنوان : قابل توجه دانشجویان
عنوان : برگزاری كارگاه آموزشی پروپوزال نویسی در دانشكده
کد خبر : ۷۶۷۴۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ 
ساعت : ۱۸:۴:۷
منبع خبر : روابط عمومی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0