/  4
عنوان : فشار خون كاركنان دانشكده پرستاری سنجش شد
کد خبر : ۷۶۸۷۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ 
ساعت : ۱۲:۲۰:۳۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در راستاری اجرای برنامه "بسیج ملی کنترل فشار خون بالا" به همت امور بانوان و خانواده دانشکده دو روز در هفته جاری جهت سنجش فشار خون کارکنان دانشکده تعیین شد. به گزارش روابط عمومی دانشکده مرحله اول این سنجش امروز 31 اردیبهشت با همکاری کارکنان متخصص مرکز جامع مهارت های بالینی انجام شد و با استقبال کارکنان روبرو شد. در همین راستا پمفلت آموزشی کنترل فشار خون بین کارکنان توزیع گردید.

مرحله دوم این برنامه فردا چهارشنبه 1 خرداد انجام می شود. لازم به ذکر است که در صورت مشاهده موارد خاص توصیه های لازم و اهمیت مراجعه به پزشک به افراد گوشزد شد.


تعداد بازدید : 130

بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0