عنوان : خانم دكتر سیمین منتظری به سمت معاونت فرهنگی دانشجویی منصوب شدند
کد خبر : ۷۷۱۴۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ 
ساعت : ۸:۳۶:۱۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی دانشکده خانم دکتر سیمین منتظری به حکم دکتر مرضیه اسدی ذاکر- رئیس دانشکده به عنوان معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده منصوب شدند.


تعداد بازدید : 141

بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0