/  2
عنوان : خانم دكتر زهرا عباسپور به عنوان مسئول EDO دانشكده انتصاب شد.
کد خبر : ۷۷۲۸۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ 
ساعت : ۱۱:۱۷:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

رونوشت:

 جناب آقای دکتر حاتم بوستانی معاون محترم آموزشی : جهت استحضار

جناب آقای دکتر کاوه اسلامی مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی : جهت استحضار

سرکار خانم دکتر سیمین جهانی سرپرست محترم معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر مژگان جواد نوری معاون محترم پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

مهندس بهمن دشت بزرگی مدیر گروه آموزشی پرستاری : جهت اطلاع

دکتر مینا ایروانی مدیر گروه مامایی : جهت اطلاع

آقای محمد آدینه مدیر گروه آموزشی اتاق عمل : جهت اطلاع

       به گزارش روابط عمومی دانشکده با ابلاغ خانم دکتر اسدی ذاکر- رئیس دانشکده، خانم دکتر زهرا عباسپور به مسئولیت مرکز EDO منصوب شدند.

متن ابلاغ ایشان بدین شرح است: نظر به تعهد، دانش، تجربه و مسئولیت پذیری که در شما سراغ دارم، با حفظ سمت هیات علمی، سرکار عالی به عنوان "مسئول EDO"دانشکده پرستاری و مامایی منصوب می گردید.

   ضمن ارج نهادن به تمام فعالیت های انجام شده در این حوزه ، امید است در دوران مسئولیت شما حول محور شاخص ها و محورهای بالادستی تحت نظارت مسئول دانشکده از رشد و بالندگی برخوردار باشد. آرزوی توفیقات الهی را در انجام امور محوله از خداوند متعال خواستارم.


تعداد بازدید : 172

بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0