عنوان : برای نخستین بار آزمون فینال ویژه دانشجویان پرستاری در دانشكده پرستاری و مامایی برگزار شد
کد خبر : ۷۷۳۲۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ 
ساعت : ۱۱:۱:۱۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی دانشکده آزمون فینال دانشجویان پرستاری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 5 و 6 تیرماه برای نخستین بار در مرکز جامع مهارت های بالینی از ساعت 8 الی 19 به صورت OSCE برگزار گردید.

در آزمون فینال به روش OSCE؛ با استفاده از مولاژ، دستگاه ها و وسایل موجود بر اساس چک لیست های طراحی شده، سناریوها و شبیه سازهای انسانی تهیه و با آن به ارزشیابی دانشجویان می پردازند.

به گفته خانم دکتر سیمین جهانی- معاون آموزشی دانشکده این آزمون در 8  ایستگاه شامل فرآیند پرستاری، پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری کودکان در روز اول، روان پرستاری، احیاء قلبی- تنفسی و تریاژ، پرستاری سلامت جامعه، آموزش به بیمار و ارتباط در روز دوم برگزار گردید. در هر ایستگاه فعالیت دانشجویان تحت نظارت دو نفر ارزیاب بود. همچنین یک تیم شش نفره از کارشناسان مرکز بر نحوه ورود و خروج دانشجویان، تحویل وسایل و قرنطینه سازی آن ها نظارت کامل داشتند.

ریاست دانشکده، معاونت آموزشی، مدیرگروه پرستاری و مسئول برگزاری آزمون ها بر روند انجام کار نظارت کامل داشتند.

گفتنی است در روز چهارشنبه آقای دکتر بابااحمدی از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان ناظر حضور داشتند. ایشان از نحوه برگزاری آزمون اظهار رضایت نمودند.

لازم به ذکر است پس از بررسی فرم های ارزیابی و تشکیل جلسه جمع بندی نهایی، نتایج به دانشجویان اعلام شد.


تعداد بازدید : 286

بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0