آیین نکوداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اسفند 1397

The 50th Anniversary Celebration of the Establishment of Nursing & Midwifery School

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran

Feb-2019

به اطلاع می رساند دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نظر دارد جهت بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشکده، آیین نکوداشتی در تاریخ نهم اسفند ماه 1397 برگزار نماید. بدین وسیله از تمامی اساتید، کارکنان بازنشسته و مشغول به فعالیت و همچنین دانش آموختگان و دانشجویان رشته های پرستاری، اتاق عمل، مامایی، هوشبری و فوریت های پزشکی در تمامی مقاطع دعوت می شود در این آیین شرکت نمایند.

توجه: شرکت در مراسم منوط به تکمیل فرم ثبت نام می باشد.

 

تلفن تماس 06133738331-06133738482

             فرم ثبت نام شرکت در نکوداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی اهواز
  نام و نام خانوادگی  
  وابستگی به سازمان  
  رشته تحصیلی  
  شماره تماس متقاضی شرکت در آیین نکوداشت (ترجیحا شماره تلفن اپلیکیشن واتساپ خود را وارد نمایید  
  ارسال
V5.1.0.0