• ساعت : ۱۴:۳۰:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 51
  • کد خبر : ۷۹۸۲۶
    /  3
تور آشنایی با كتابخانه و خدمات الكترونیكی آن برای دانشجویان ورودی 98 برگزار شد
تور آشنایی با کتابخانه و خدمات الکترونیکی آن برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی تور آشنایی با کتابخانه و خدمات الکترونیکی آن برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی 98 در دانشکده پرستاری و مامایی نیز برگزار شد. نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات کتابخانه ای برای دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 98 هفته گذشته برگزار شده بود.

گفتنی است با توجه به اهمیت پژوهش در دانشگاه و لزوم استفاده از خدمات کتابخانه ای همه ساله با ورود دانشجویان جدید، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات الکترونیکی کتابخانه ای برگزار می گردد. کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی بر آن است که با برگزاری کارگاه آموزشی ضمن معرفی این امکانات، کاربران خود را برای استفاده از آنها آموزش دهد.

در ابتدای هر نیمسال تحصیلی در گروه های مجزا برای دانشجویان مقاطع مختلف کارگاه برگزار می شود تا با توجه به نیاز آنها آموزش لازم داده شود. نخستین جلسه با حضور دانشجویان دکتری تخصصی رشته های پرستاری و مامایی برگزار شد. کارگاه آموزشی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز در این هفته به همت کادر کتابخانه دانشکده برگزار شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0