شنبه, 16 فروردين 1399
  • ساعت : ۲۰:۹:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 68
  • کد خبر : ۸۰۸۳۷
    /  5
پژوهشگران دانشكده پرستاری و مامایی دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب كشور افتخار آفریدند

حضور موفق پژوهشگران دانشکده پرستاری و مامایی اهواز در ششمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور .
 پذیرش ۸ مقاله و  ۲ داور حضوری و ۳ داور مکاتبه ای
 آقایان:
بیان صابری پور
 محمد تابان
محمود عفری
علی احمدی
خانمها:
زینب رئیسی فر
پروین قزلباش
عاطفه طادی
کیمیا کاظمی
مائده طلایی
پرهون کاشانی
آیدا احمدی بنی
با آرزوی موفقیت برای این عزیزان در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0